Sirkus – Luovaa liikuntaa kouluun

Tehtäväpaketti (www)

Menetelmäoppaan tavoitteena on luoda kouluun pysyvää, omaehtoista liikunnan ja taiteen tekemisen kulttuuria, jossa lapsi tai nuori on aktiivinen toimija. Oppaan materiaali painottuu sirkuspeleihin ja -leikkeihin, lämmittelytehtäviin, sirkuslajien ja liikunnallisten luovuustehtävien esittelyyn. Sirkustaitojen harjoittelun ympärille voi kuitenkin luoda myös eri oppiaineita yhdistävän projektin, koulun oman sirkuksen.