Pyhiä tiloja tutkimassa – Opas varhaiskasvatukseen

Verkkosivu (www)

Materiaalin avulla halutaan kannustaa avoimeen vuoropuheluun varhaiskasvatuksen henkilöstön ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa sekä tarjota pedagogisen työvälineen katsomuskasvatukseen. Materiaalissa pohditaan myös uskonnottomuuden näkökulman huomioimista tilayhteistyössä.

Työskentelyissä on hyödynnetty Tutki Tilaa-menetelmää ja siihen liittyvää materiaalia. Se on pedagoginen materiaali, joka sisältää eri tiloihin tutustumiseen soveltuvan pedagogisen mallin, interaktiiviset kuvat kolmesta eri tilasta, esinekortit, monialaiset kortit ja lisättyä todellisuutta.

Tutki Tilaa-menetelmää on työskentelyissä muokattu ja sovellettu erityisesti pienten lasten oppimisen näkökulmasta. Vierailujen toteuttamisessa ja työskentelyjen suunnittelussa on lisäksi tehty yhteistyötä asianosaisten yhteisöjen kanssa.