Pukeutumisen tie

Verkkosivu (www)

 

Pukeutumisen tie -sivusto kurkistaa tutkivan oppimisen keinoin pukeutumiseen ja siihen liittyviin ilmiöihin. Sähköinen oppimateriaali toimii oppimisprosessissa tiedonlähteenä oman tutkimuskysymyksen tarkasteluun sekä pohjana oman portfolion rakentamiselle ja yhteiselle keskustelulle. Sivusto sisältää oppilaan materiaalien lisäksi ohjeita opettajalle.