Nummisuutarien kriittinen editio

Verkkosivu (www)

Nummisuutarien kriittinen editio tuo näytelmän nykylukijalle siinä muodossa kuin Kivi itse sen julkaisi. Editiossa voi muun muassa

  • perehtyä näytelmän kielellisiin, historiallisiin ja runousopillisiin piirteisiin,
  • etsiä tietoa Nummisuutarien eri aikoina julkaistuista versioista sekä
  • tarkastella näytelmän ensipainosta digitaalisina kuvina.