Monikulttuuriset juhlat

Tehtäväpaketti (pdf)

Maailman moninaiset juhlaperinteet ovat ainutlaatuinen ikkuna vieraisiin kulttuureihin ja uskontoihin. Kautta aikojen juhlat ovat luoneet yhteisöllisyyttä ja välittäneet kulttuurisia arvoja ja perinteitä
eteenpäin. Tällä oppimateriaalillamme haluamme tukea positiivista monikulttuurisuutta. Meidän mielestämme sekä tuttujen että vieraampien perinteiden näkyminen keskuudessamme on rikkaus.

Oppimateriaalin juhlat on suunniteltu niin, että kaikki luokan oppilaat osallistuvat juhlien toteuttamiseen ja että opetusryhmän opettaja pystyy tämän aineiston pohjalta toteuttamaan juhlat itsenäisesti.