Monestaan monenmoista taidetaan

Tehtäväpaketti (www)

Monestaan monenmoista taidetaan -menetelmäoppaassa esitellään monitaiteinen pajamenetelmä suomea toisena kielenä puhuvien nuorten taidekasvatukseen. Pajakokonaisuuden tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään oma paikkansa kahden eri maan ja kulttuurin yhteydestä ja antaa nuorille onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä sekä taiteen tekemisessä että oman koululuokkansa jäseninä. Pajat on suunnattu yläkouluikäisille nuorille, mutte ne on sovellettavissa myös nuoremmille oppijoille.