Metsäsalapoliisit-teemakerhon ohjaajan opas

Tehtäväpaketti (www)

Alakouluikäisille tarkoitetussa Metsäsalapoliisit-kerhossa tutustutaan luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin ja luonnon ominaispiirteisiin. Kerhossa tutkitaan kasveja, lintulajeja ja metsäympäristöä aistien sekä toiminnallisten tehtävien avulla. 4H-liiton julkaisema opas on suunnattu ensisijaisesti kerhonohjaajille, mutta materiaali ja sen tehtävät soveltuvat myös opetuskäyttöön esimerkiksi alakoulun ympäristö- ja luonnontiedon tunneille.