Metsän oppimispolku – leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Tekstiaineisto (www)

Metsän oppimispolku on tarkoitettu opettajille ja kasvattajille metsäopetuksen käsikirjaksi ja virikemateriaaliksi. Metsän oppimispolun tavoitteena on tutustuttaa lapset metsään leikkien ja tehtävien avulla. Metsän oppimispolun metsäopetus on jaettu kuuteen osa-alueeseen, joilla kullakin on oma näkökulmansa metsää koskeviin tietoihin, taitoihin sekä elämyksiin ja arvostuksiin.