Metsäekosysteemi

Oppitunti (www)

Metsäekosysteemi-oppimateriaali  esittelee Suomen metsien erityispiirteitä. Materiaali sisältää tehtäviä maaperään, puun kasvuun ja puulajeihin liittyen sekä linkkejä aiheen syvempään tarkasteluun. Oppimateriaalin tehtävät ja leikit on suunnattu eri luokka-asteille aina varhaiskasvatuksesta yläkouluun.