Maailma on tilkkutäkki

Tehtäväpaketti (www)

Maailma on tilkkutäkki -opas esittelee kaksi taidetyöpajaa, joissa lapsi pääsee luomaa taidetta itse. Molemmat pajat liittyvät tavalla tai toisella monikulttuurisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja kädentaitoihin. Tehdään oma pienoismuseo -paja painottuu kulttuuriperintökasvatukseen, ja Omakuva-paja pohjautuu erilaisuuden tutkimiseen ja suvaitsevaisuuteen. Pajat on suunnattu esi- ja alkuopetusikäisille lapsille.