Lähennellen – YK:n kulttuurien lähentymisen teemavuosi kouluissa (open vihko)

Oppitunti (www)

Vuonna 2010 vietettiin Unescon johdolla YK:n kansainvälistä kulttuurien lähentymisen teemavuotta (International Year for the Rapprochement of Cultures). Kulttuurien lähentymisen teemavuotta varten laadittu open vihko tarjoaa ideoita kulttuurien moninaisuuden käsittelyyn eri kouluasteille.

Alakoululaisille suunnatuissa teksteissä käsitellään satujen muodossa rakentavassa lähentymisessä tarvittavia elämäntaitoja: omien lähtökohtien tunnistamista, empatiaa sekä yhdenvertaisuutta. Yläkoulun ja lukion tekstit käsittelevät näiden teemojen lisäksi rasismin vastaisuutta sekä kulttuurien moninaisuutta. Jokaisen tekstin yhteyteen on laadittu tehtäväidea aiheen jatkokäsittelyä varten. Tekstit ja tehtävät on suunniteltu käytettäväksi päivänavauksina tai välipaloina oppituntien lomassa.