Kulttuuri-identiteeti & kasvatus

Tekstiaineisto (pdf)

Mikä on kulttuuri-identiteetin merkitys kasvulle ja kehitykselle? Kuinka tukea kasvattajia heidän kohdatessaan kulttuurisesti yhä moninaisemman joukon lapsia ja nuoria? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia moninaisuuden lisääntyminen tuo kulttuuriperintökasvatukselle?

Kulttuuri-identiteetti & kasvatus – Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena sisältää sekä tutkimustietoa että käytännön kokemuksia liittyen kulttuuri-identiteetin merkitykseen kotoutumista tukevan kasvatuksen näkökulmasta. Kulttuurinen moninaisuus ja maahanmuutto ovat rikastuttaneet kulttuuriperintökasvatuksen kenttää, mutta samalla haastaneet kasvattajia pohtimaan omia ratkaisujaan. Tämän kirjan avulla kasvattajia ja muita lasten ja nuorten parissa toimivia halutaan kannustaa huomioimaan kulttuuriset oikeudet, kulttuuri-identiteetti ja kulttuuriperintökasvatuksen rooli yhä moninaistuvassa Suomessa.

Kirja antaa tärkeää tietoa kaikille lasten ja nuorten asioiden parissa työskenteleville kulttuuri-identiteetin merkityksestä huomioiden maahanmuuton ohella Suomessa jo pitkään asuneet vähemmistöt.