YK-sopimukset arjessamme -radio-ohjelmasarja

Muu (www)

YK-sopimukset arjessamme -radio-ohjelmasarja käsittelee YK:ssa solmittujen kansainvälisten sopimusten merkitystä suomalaisessa arjessa. Ohjelmasarjassa tarkastellaan lapsen oikeuksien sopimusta, naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta, aseidenriisuntakysymyksiä sekä Unescon Maailmanperintösopimusta. Radio-ohjelmia voi hyödyntää esimerkiksi koulujen aamunavauksissa tai oppituntimateriaalina yläkoulussa ja lukiossa.