YK-päivien tehtäväideat: Kansainvälinen veden päivä (22.3.)

Oppitunti (www)

Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti 22.3. maailman vesipäiväksi. Sen viettämisen tarkoituksena on lisätä tietoutta ennen kaikkea vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Ylä- ja alakoululaisille suunnatuissa ilmaisissa oppimateriaaleissa pohditaan veden merkitystä ihmisille. Mukana on keskustelutehtävien lisäksi projektitöitä.