YK-päivien tehtäväideat: Kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi (17.10.)

Tehtäväpaketti (www)

Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti lokakuun 17. päivän kansainväliseksi köyhyyden poistamisen päiväksi. Teemapäivää varten laaditut tehtävät johdattelevat sekä ala- ja yläkouluikäiset että lukiolaiset tarkastelemaan ja pohtimaan elämän perustarpeiden ja hyvinvoinnin välistä suhdetta, maailman eri valtioiden köyhyystilannetta sekä erilaisia keinoja köyhyyden poistamiseksi.