YK-päivät – tehtäviä kouluille

Oppitunti (www)

YK:n yleiskokous on julistanut lukuisia teemapäiviä, -viikkoja, -vuosia ja -vuosikymmeniä, joiden avulla jäsenvaltiot voivat yhteisesti tuoda esiin ajankohtaisia asioita. YK-päiviin liittyvät opetusmateriaalit sisältävät erilaisia tehtäviä ja toimintaideoita siitä, miten YK:n teemapäiviä voi tehdä näkyväksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Verkkoaineistoon on valittu eri YK:n teemapäiviä, joihin tutustutaan toiminnallisten harjoitusten kautta. Perehtyminen YK-päivien teemoihin luo samalla yleiskatsauksen YK:n laaja-alaiseen toimintaan ja sen moninaisiin toimintakenttiin.