Vuotuisjuhlat: Joulu

Tekstiaineisto (www)

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jouluaiheinen vuotuisjuhlapaketti kertoo suomalaiseen joulunaikaan liittyvistä perinteistä kekristä Nuutin päivään. Sivustolle on koottu tiiviitä artikkeleita ja näytteitä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoaineistoista sekä yläkoulu- ja lukioikäisille sopivia tehtäviä. Tehtävät on jaettu aineisto-, ryhmä-, kirjoitus- ja keskustelutehtäviin. Ne auttavat syventymään juhlapäivän perinteisiin sekä harjaannuttavat oppilaita teksti- ja puheviestintätaitoihin.