Urppaby – Pelillistetty ympäristönsuunnittelun vaikuttamiskanava Seppo-pelialustalla

Peli (pdf)

Urppaby – kaupunkiympäristön vaikuttamiskanava Seppo-peliympäristössä

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran koordinoimassa Kaikkien kaupunki! Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kestäviä tiloja -hankkeessa (2019–2021) olemme toteuttaneet yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa ympäristön suunnitteluun liittyvän pelillistetyn vaikuttamiskanavan.  Vaikuttamiskanavan tavoitteena on tarjota erityisesti toisen asteen opiskelijoille helpon ja ketterän tavan ottaa kantaa ja vaikuttaa lähiympäristön suunnitteluun. Vaikuttamiskanava toimii Seppo-mobiilipeliympäristössä.

Peli sijoittuu kuvitteelliseen Urppabyn kaupunkiin, jossa on viisi erilaista kehittämiskohdetta: puisto, tori, nuorisokeskus, rakennushanke ja liikuntakeskus. Vaikuttamiskanavan tavoitteena on kerätä kysymysten avulla nuorten ajatuksia ja ideoita siihen, millaisia toiveita heillä on kyseisten kohteiden kehittämiseen. Kaikki kehittämiskohteet perustuvat todellisiin tapauksiin ja kohteisiin, joihin kyselyn vastauksia voidaan myös hyödyntää.

Tapausesimerkit ja niiden kysymykset voi helposti räätälöidä oman kunnan tietotarpeita vastaavaksi. Tehtäviin voi vastata tekstillä, kuvalla ja videoilla.

Vaikuttamiskanava on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa Seppo-pelin käyttäjille. Kysely löytyy Seppo-pelikirjastosta nimellä ”Urppaby – pelillistetty vaikuttamiskanava ympäristönsuunnitteluun”. Pelialustassa valmiina olevat kohteet ja niiden kysymykset on mahdollista nimetä ja muokata uudelleen. Karttamateriaalit  ja valmiit kysymykset ovat ladattavissa ohesta.