#TRUST! KULTTUURINEN KOHTAAMINEN KASVOTUSTEN JA MEDIASSA

Verkkosivu (www)

#TRUST Kulttuurinen kohtaaminen kasvotusten ja mediassa -oppimateriaali on suunnattu monikulttuuriseen kasvatukseen yläkouluille, valmistaville luokille ja nuorisotyöhön. Yläkouluissa oppimateriaali voi toimia sisällöllisenä lähtökohtana, kun oppiainerajat ylittävän oppimiskokonaisuuden aiheina ovat yhteiskunnalliset ilmiöt: maahanmuutto, nuorten media-arki ja monikulttuurisuus.

Materiaalissa käsitellään muun muassa kulttuurista identiteettiä, erilaisuuden kohtaamista mediassa, kulttuurirajat ylittäviä ystävyyssuhteita, monikielistä arkea ja nuorten vaikuttamista sosiaalisessa mediassa. Opetusmateriaali sisältää nuorten haastatteluita, näkökulmatekstejä ja erilaisia arjen tekoja.