Tehdään kaupunkia! – arkkitehtuuri monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa

Verkkosivu (pdf)

MOKKI 5 Tehdään kaupunkia! on syntynyt tarpeesta tarttua ajankohtaisiin aiheisiin. Oppiainerajoja ylittäviä ko-konaisuuksia rakennetaan kouluissa vuosittain. Uusia oppimisympäristöjä otetaan käyttöön ja luokissa tehdään entistä enemmän yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen nä-kyy paitsi koulujen arjessa, myös laajemmin yhteiskunnassa. Asukasosallisuus on nostettu tärkeäksi aiheeksi ja työkaluksi myös rakennetun ympäristön kehittämisessä. Kaupunkien ja kuntien kaavoituksen ja maankäytön suunnittelijat haluavat lisätä vuoropuhelua asukkaiden, myös lasten ja nuorten kanssa. Onnistunut vuorovaikutus edellyttää paitsi yhteisiä jakamisen paikkoja, myös yhteistä kieltä ja ymmärrystä.

Kaupungistuminen on laaja ilmiö myös globaalisti. Ympäri maailmaa on herätty kysymään, miten rakennamme ympä-ristöämme kestävästi. Paremman maailman rakentaminen on kunnianhimoinen tavoite, jota kohti edetään askel ker-rallaan.

Tervetuloa mukaan arkkitehtuurin maailmaan!