Taide ja luovuus

Teemaan liittyvät materiaalit

 

 

 

Taide ja luovuus

Kulttuurin hyvinvointivaikutukset kuuluvat kaikille! Luovuuden ja taiteen saadessa tilaa päiväkodin ja koulun arjessa tuetaan lapsen ja nuoren hyvinvointia sekä persoonan ja identiteetin kehittymistä. On hyvä muistaa, että koulut ja päiväkodit tarjoavat lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet luovuuteen ja taiteen harrastamiseen. Taloudellisten syiden vuoksi oppilaat saattavat olla eriarvoisessa asemassa keskenään vapaa-ajalla.

Osallisuus kulttuurista on myös taitoja: esimerkiksi musiikin ja kuvataiteen kautta opitaan tulkitsemaan kulttuuria ja käyttämään taidetta vuorovaikutuksen välineenä.

Serlachius-museot

Mäntän Serlachius-museot tarjoavat monipuolisia ja elämyksellisiä vierailuja koululaisryhmille.

SIbelius.fi

Jean Sibelius -sivusto sisältää laajan esittelyn säveltäjän elämästä ja hänen kodistaan Ainolasta.

Sirkusanimaatiopaja koulujen elokuvaviikolla

Valmistetaan luokan yhteinen sirkusesitys. Lapset askartelevat oman sirkushahmon, joka esiintyy yhdessä muiden hahmojen kanssa. Hetki, kun lapsen oma piirros alkaa liikkua tietokoneen näytöllä, on maa

Suomalaiset kansallispuvut

Suomalaiset kansallispuvut -sivusto esittelee suomalaisia kansallispukuja ja tarjoaa tietoa kansallispukujen käytöstä sekä perinteestä.

Suomen linnat

Oppimateriaali johdattaa lapset ja nuoret tutustumaan keskiaikaan tutkimalla maamme linnoja ja niiden elämää sekä pohtimaan, mikä on arvokasta suomalaisessa kulttuuriympäristössä ja -perinnössä.

Suuri löytöretki -nettipeli

Suuri löytöretki on alakoululaisille suunnattu nettipeli, joka herättelee kiinnostusta kotiseutua ja kulttuuria kohtaan.

Taidekoulu

Serlachiuksen museoiden interaktiiviset taidesivut johdattavat kuvataiteen maailmaan.

Taidetarinat

Serlachius-museoiden Taidetarina-videot vievät mielikuvitusmatkalle suomalaisiin taideteoksiin.

Taidetta ja kulttuuria etänä

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on listannut verkkosivuilleen vinkkejä sekä materiaaleja taiteen ja kulttuurin etäopetukseen. Sivustolta saa vinkkejä myös etäharrastamiseen.

Taidetta salaisessa puutarhassa

Raumalaisia kouluja oli mukana luomassa yhteisöllistä Tunne + Tila –ympäristötaideteosta autioituneen Sepän talon puutarhaan. Monen tahon yhteistyö toteutettiin talkoomeiningillä.

Teatteritieto-oppimateriaali

Oppimateriaali johdattaa laajasti teatterin vaiheisiin ja taiteenalan historiaan aina teatterin syntyajasta alkaen.

TOP-tehtäväsivusto

TOP-tehtäväsivusto on kaikille 6–12-vuotiaille lapsille avoin ja maksuton ideapankki. Se sisältää noin 900 tekemällä oppimiseen kannustavaa TOP-tehtävää.

Tulevaisuuspäivä

Tulevaisuuspäivän tavoitteena on tehdä tulevaisuusajattelua tutummaksi ja mahdollistaa laadukkaiden tulevaisuuskeskustelujen käyminen

Värikkäitä ääniä

Värikkäitä ääniä -opas on suunnattu vauvoille ja taaperoille taidepajoja suunnittelevien käyttöön sekä muille Värikkäistä äänistä kiinnostuneille.

Värin äänin

Värin äänin on sanataidetta ja musiikkia yhdistävä menetelmäopas 1.–4.-luokkalaisille. Menetelmässä tutustutaan värien herättämiin tunteisiin ja mielikuviin.

Virtuaalivierailu arkistoon

Vieraile arkistossa!
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran virtuaalisessa arkistosalissa kansanperinne- ja muistitietokokoelmat heräävät eloon.

Voimauttava sanataidetyöpajamenetelmä

Oppaan työpajoissa keskustellaan maalauksista, luodaan runoja sattumasta ponnistaen, tulkitaan runoja ja maalauksia, kirjoitetaan tekstejä ja pohditaan, mitä pelko on.