Taksvärkki ry: Tehtäviä oppitunnille

Tehtäväpaketti (www)

Taksvärkki ry:n laatimat globaalikasvatuksen teemoihin liittyvät tehtävät virittävät pohtimaan ihmisoikeuksia, nuorten vaikutusmahdollisuuksia, koulutuksen merkitystä ja tasa-arvoa niin kehitysmaissa kuin Suomessakin. Toiminnallisten ja draamallisten tehtävien tarkoituksena on innostaa nuoria toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Tehtävät on tarkoitettu peruskoulun 7.–9. luokkien ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille.