Kulttuuriperintö

Tehtäväpaketti (www)

Opetushallituksen laatiman Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden yksi teema on kulttuuriperintö. Oppimateriaali sisältää tietoa, tehtäviä ja toimintaideoita kulttuuriperinnön havainnoimiseen ja oman kulttuuri-identiteetin rakentamiseen koulussa.