Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa

Verkkosivu (pdf)

Maailmanperintökasvatus on maailmanperintökohteisiin liittyvien arvojen, tietojen ja taitojen välittämistä. Maailmanperintökasvatuksen avulla oppilaille kerrotaan ihmiskunnan yhteisestä luonnon- ja kulttuuriperinnöstä. Sen avulla myös kannustetaan lapsia ja nuoria suojelemaan yhteistä perintöämme.

Tutustu maailmanperintökasvatukseen oheisen julkaisun avulla. Julkaisussa kerrotaan mitä maailmanperintökasvatus on, miksi se on tärkeää, mitkä ovat sen tavoitteet ja kuinka toteuttaa sitä käytännössä.