Sukelluksia kulttuuriperintöön! -materiaalipankki avuksi lasten ja nuorten kerhotoimintaan

Tehtäväpaketti (pdf)

Sukelluksia kulttuuriperintöön! -materiaalipankki on tarkoitettu kaikille kulttuuriperintökasvatuksesta kiinnostuneille. Jokainen pankin 24 tehtävästä on kehitetty ja testattu yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Suurin osa tehtävistä on tuotettu Kulttuuriperintökasvatuksen seuran historiakerhoissa vuosina 2016–2023, mutta tehtäviä ovat olleet tuottamassa myös Rauman merimuseo, Suomalaisen kirjallisuuden museo Pukstaavi sekä Sagalundin museo & lastenkulttuurikeskus.

Tehtäväpankki toimii paitsi ideoiden aarreaittana, myös eräänlaisena lukuvuosisuunnitelmana. Tehtäviä on eri vuodenaikoihin ja niitä voi halutessaan liittää osaksi erilaisten juhla- tai kulttuuripäivien teemoja. Tehtäväpankkia voi lukea vuosikellona kronologisesti tai pankista voi poimia itselleen mieluisimmat ja sopivimmat tehtävät.