Sateenkaarielämää-aineistopaketti Finna Luokkahuoneessa

Verkkosivu (www)

Vapaaseen käyttöön julkaistu kattava ja helppokäyttöinen aineistopaketti Sateenkaarielämää johdattelee tarkastelemaan arkielämää, kulttuuria, itseilmaisua ja kansalaisvaikuttamisen lähihistoriaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta. Jos esillä on vain valtaväestön kokemus ihmisenä olemisesta ja elämästä, syrjään jää merkittävä osa todellisuutta ja kokemuksia.

Aineistopaketti sisältää kolme aihekokonaisuutta: kansalaisvaikuttaminen, queer-katse sekä perhe ja ihmissuhteet. Se on suunnattu yläkoulu- ja lukio-opetukseen ja sisältää valmiita pohdintatehtäviä sekä syventäviä lisätietoja sateenkaarihistorian aineistojen taustalla.