Sanataiteen opintokokonaisuus

Tekstiaineisto (www)

Suomen virtuaaliammattikoulun laatiman sanataiteen opintokokonaisuus tarjoaa tietoa, tehtäviä ja materiaaleja sanataiteen opetukseen. Opintokokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kerronnan keinoihin, erilaisiin innoituksen lähteisiin ja alkuideoihin, runoon, satuun, novelliin ja kirjallisuuden ismeihin. Sivusto antaa ideoita ja vinkkejä kirjallisen ilmaisun harjoitteluun, kehittämiseen ja laajentamiseen sekä ala- ja yläkoulu-ikäisille että toisen asteen oppijoille.