RajatOn

Verkkosivu (www)

RajatOn-sivusto sisältää tiedekasvatusmateriaalia rajojen ja raja-alueiden tutkimiseen. Oppimateriaalin tarkoituksena on innostaa oppilaita tutkimuksen pariin sekä edistää heidän taitojaan tunnistaa ja kyseenalaistaa ympäristössä olevia rajoja. RajatOn-materiaali on suunnattu peruskoulun 5.–9.-luokkalaisille ja lukiolaisille sekä kaikille erilaisten – niin silmin havaittavien kuin sopimuksen varaisten tai mielessä luotujen – rajojen tutkimisesta kiinnostuneille. Raja-aihe on monitieteinen ja siksi se soveltuu hyvin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja oppiaineiden väliseen yhteistyöhön.