Paikannimen tarina

Verkkosivu (www)

Paikannimet ovat osa kulttuuriympäristöä. Kaikilla elämämme ja kommunikaatiomme kannalta tärkeillä paikoilla on nimi. Perinnäinen paikannimistö kasvaa seudun menneisyydestä, kielestä ja kulttuurista. Nimet ovatkin historiamme vanhinta dokumenttiaineistoa, arvokasta kulttuuriperintöä. Ne ovat viesti menneestä tulevaan, pala paikallista kulttuuria ja historiaa. Siksi niitä pitää arvostaa, suojella ja säilyttää.

Suurin osa suomalaisista asuu nykyään taajamissa, ja niissäkin meitä ympäröivät nimet. Suunniteltu nykynimistö syntyy eri tavoin kuin perinnäinen, mutta parhaimmillaan se tukeutuu seudun vanhaan paikannimistöön. Tutut nimet helpottavat sopeutumista ja maisemaan orientoitumista silloinkin, kun ympäristö muuttuu. Hyvä uudisnimi ottaa huomioon kulttuuriarvot ja vahvistaa kotipaikkatunnetta.