Oulu ennen ja nyt

Tekstiaineisto (www)

Oulu ennen ja nyt -materiaali vie Oulun rakennusperinteen historiaan ja kaupungin keskeisille paikoille. Materiaalin avulla tutkitaan, arvioidaan ja tarkastellaan kaupungin rakennusperintöä sekä erilaisia ympäristöjä. Lisäksi opitaan käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oma perusteltu mielipide niiden pohjalta. Materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa sekä yläkoulu- että lukio-opetuksessa.