Askel eteenpäin -harjoitus

Tehtäväpaketti (www)

Sosiaalinen epätasa-arvoisuus alkaa usein syrjinnästä ja yksilöiden tai ryhmien yhteiskunnan ulkopuolelle jättämisestä, eriarvoisista mahdollisuuksista ja lähtökohtien epätasa-arvoisuudesta. Askel eteenpäin -harjoituksessa osallistujat kokevat, miltä tuntuu olla “joku toinen”.