Oppitunti nälästä

Oppitunti (www)

Maailman ruokaohjelma WFP on laatinut maailman ruokapäivää (16.10.) varten nälän ja ravinnon teemojen ympärille rakentuvan opetuspaketin. Oppitunti nälästä -kampanjan tarkoituksena on kutsua 4.–9. luokkalaiset mukaan keskustelemaan globaalista ruokakriisistä, sen poistamisesta sekä oikeanlaisen ravinnon merkitystä jokapäiväisissä toimissamme.