Oppimateriaaleja romanikulttuurista

Verkkosivu (www)

Amengo skoola -menetelmäpakka on yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattu kokoelma harjoituksia romanikulttuurista. Pakka sisältää 22 harjoitusta kolmesta aihepiiristä: romanikulttuuri, romanien historia ja romanit nykypäivänä. Harjoituksissa käsitellään muun muassa kulttuuri-identiteettiä, romanien holokaustia ja musiikkia.

Menetelmäpakan oheen on koottu diapaketti, jonka avulla voit johdatella nuoret romanioppitunnin aiheen pariin. Paketissa on yhdeksän diaa, ja joka diaan löytyy lisätietoa opettajan oppaan lopusta.

Amengo skoola -opettajan opas tarjoaa tietoa ja vinkkejä romanikulttuurin käsittelemiseen oppitunneilla. Oppaan alkupuolella kerrotaan romanikulttuurista ja jälkipuolella nostetaan esiin vähemmistö- ja yhdenvertaisuusnäkökulmia.

Romanikulttuuria voi käsitellä monella eri oppitunnilla kuten musiikin, kuvaamataidon, historian, yhteiskuntaopin tai elämänkatsomustiedon tunneilla. Aihe sopii nostettavaksi esille aina kun se on ajankohtaista tai luontevaa – erityisesti Romanien kansallispäivänä 8. huhtikuuta.