openmetsa.fi

Verkkosivu (www)

Openmetsä on opettajan tai ihan kenen tahansa metsistä kiinnostuneen metsäoppimisen portaali, jolta voi löytää ja jonne voi tuottaa tiedettä, taidetta, elämyksiä, oppimisprojekteja, paikkatietoa ja oppimisaihioita metsästä. Valmiit tuotetut kokonaisuudet toimivat mallina, miten Openmetsä-portaalia voi käyttää apuna opetuksessa ja oppimisympäristönä.