Muu kulttuurpirrõs da -äʹrbb

Tehtäväpaketti (pdf)

Muu kulttuurpirrõs da -äʹrbb lij mättʼtem- materiaal, kååʹtt âânn seʹst 6 jeeʹresnallšem haʹrjjtõõzz säʹmmlaž kulttuurääʹrb da kulttuurpirrõõzz mättjummša. Materiaal siiskâžlaž teeʹm tueʹrjjee mättʼtõõttji kulttuurääʹrb da kulttuurpirrõõzzi määŋgnallšemvuõđ tobdstummuž, nâânee kulttuuridentiteeʹtt ouddnummuž di ooudee kulttuurpirrõõzz lookkâmsilttõõzz. Õõlmtõõzz täävtõssân lij älšmâʹtted uʹčteeʹlid di šõddeeʹjid väʹldded kulttuuräʹrbb- da kulttuurpirrõs-šõddummuž mättʼtummuž vueʹssen. Mättʼtem-materiaal vueiʹtet äuʹǩǩeed jeeʹresnallšem mättʼtemjooukivuiʹm da suåvted hieʹlǩeld vueʹssen ouddpiõmmu leʹbe ǩiõllpieʹsstoiʹmmjummša še.