Muotoilutehtävät

Tehtäväpaketti (www)

Muotoilukasvatuksen opetusmateriaali on uusi ja innostava tapa oppia ja opettaa suomalaista muotoilua. Opetusmateriaali on suunnattu hyödynnettäväksi erityisesti peruskoulujen kuvataiteen oppitunneilla, ja se koostuu opettajan ohjeistuksesta, perehdyttävästä luennosta ja tehtävänannoista. Materiaali on laadittu helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi, jonka kautta oppilaat tutustuvat muotoilun alalla käytettyihin työkaluihin ja suunnitteluprosessiin sekä oppivat ymmärtämään muotoilun merkitystä yhteiskunnassa.