Minä kielenkäyttäjänä -podcast

Muu (pdf)

NIMI: Minä kielenkäyttäjänä -podcast

KOHDERYHMÄ: 7.-9.-luokkalaiset ja toisen asteen opiskelijat

PITUUS: noin 30 minuuttia

OPPIMISMENETELMÄ JA -TAVOITTEET:

Työpajassa sukelletaan pohtimaan omaa kielellistä identiteettiä.

Oppilaat käyvät pienryhmissä kysymysten ohjaamana keskustelua suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötavoistaan. 

Työpaja on suunniteltu kaksi- ja monikielisille oppilaille kehittämään ymmärrystä ja arvostusta heidän moninaista kulttuuriperimäänsä kohtaan.

Oppilaat voivat nauhoittaa keskustelun opettajan kuultavaksi. Tällöin opettaja tutustuu oppilaisiinsa paremmin ja voi käyttää nauhoitetta arvioinnin tukena. 

ETUKÄTEISJÄRJESTELYT:

Pienryhmissä keskustelua helpottavat valmiiksi suunnitellut turvalliset ryhmät. 

Ryhmille on hyvä löytää rauhallista tilaa keskustella, etenkin jos keskustelut nauhoitetaan.

Oppilaat voivat nauhoittaa keskustelut jonkun ryhmäläisen puhelimella.

 

Materiaali on luotu osana Cultura-säätiön Juhlarahaston tukemaa Kulttuuriperintökasvatuksen seuran hanketta Helsingin Suomalais-venäläisen koulun kanssa.