Mikä on sinulle tärkeää kulttuuriperintöä? Heritage Hubs -opas kulttuuriperintökasvatukseen (fi)

Verkkosivu (www)

Heritage Hubs -opas (HH-Manual-Suomi-Web) kulttuuriperintökasvatukseen on tarkoitettu niin opettajille ja kasvattajille kuin muille koulutus- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisille. Oppaassa jaetaan ideoita siitä, miten tutustua kulttuuriperinnön erilaisiin ilmenemismuotoihin ja miten kulttuuriperintökasvatusta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua voi sisällyttää omaan päivittäiseen työhön. Opas on jaettu erilaisiin kulttuuriperintöön liittyviin aihealueisiin, joiden alta löytyy tehtäviä, kysymyksiä keskustelua varten, vinkkejä sekä lisämateriaaleja. Opas on suunniteltu joustavaksi työkaluksi, jonka tarjoamia tehtäviä voi käyttää myös vain soveltuvin osin ja itse valitsemassaan järjestyksessä. Opas sisältää myös linkkejä muihin julkaisuihin ja työkaluihin, joista voi saada lisää ideoita omaan opetukseensa.

Heritage Hubshanke tarjosi 10–16 vuotiaille espanjalaisille, suomalaisille ja serbialaisille oppilaille mahdollisuuden tutustua sekä omaan että toistensa kulttuuriperintöön. Hankkeen lähtökohtana oli ottaa lapset ja nuoret aktiivisesti mukaan määrittelemään heille itselleen merkityksellistä kulttuuriperintöä, vahvistaa heidän rooliaan kulttuuriperintöön liittyvässä keskustelussa sekä tukea monikansallista kulttuuriperintökasvatusta. Nuoret jakoivat digitaalisesti itse valitsemaansa kulttuuriperintöään, tulkitsivat toistensa perinteitä sekä tutustuivat yhteiseen eurooppalaiseen kulttuuriperintöön myös vieraillessaan toistensa luona. Opettaja Ingelisa Wikholm (Winellska skolan, Kirkkonummi) kertoo projektin hyödyistä oppilaille seuraavasti: ”Oppilaat huomasivat, että myös muiden kulttuureista voi nauttia ja että kulttuuriperintö on ihmiskunnalle yhteistä, vaikka se saattaa näyttää pintapuolisesti erilaiselta.” Hankkeen tulokset antavat viitteitä siitä, että ensikäden kokemukset kulttuuriperinnöstä, sekä toisten kulttuuriperinnön tutkiminen ja siitä oppiminen vuorovaikutuksessa muun muassa ikätovereiden, vanhempien sukupolvien edustajien ja perinteen harjoittajien kanssa, on tärkeää ja merkityksellistä lapsille ja nuorille.

Heritage Hubs oli Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran koordinoima kaksivuotinen hanke, joka toteutettiin yhteistyössä La Fundación San Millán de la Cogolla (Espanja), Centre for Urban Development  (Serbia) ja VITECO E-learning solutions (Italia), kanssa. Hanketta rahoitti pääasiassa Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma ja se käynnistyi Kulttuuriperinnön eurooppalaisena teemavuonna 2018.

Saat lisätietoja hankkeesta Heritage Hubs -kotisivulta. Heritage Hubs -kokemuksia löytyy myös Instagramista (@heritagehubs_project), Facebookista (@HeritageHubs) ja Twitteristä (@HeritageHubs).