Menneen ajan lumoa

Verkkosivu (www)

Aikamatkalla hypätään menneisyyteen draaman ja eläytymisen keinoin. Oman paikkakunnan historiasta kumpuavan aihevalinnan avulla käsitellään lapsille ja nuorille ajankohtaisia aiheita. Keskiaikainen kylä vai 50-luvun rock-keikka? Valitkaa kohde ja lähtekää matkaan!

Aikamatka on menetelmä, jossa paikallista kulttuuriperintöä käytetään koko yhteisön hyödyksi. Ideana ei ole ainoastaan eläytyä menneeseen, vaan käsitellä historian kautta ajankohtaisia ja tulevaisuuteen liittyviä teemoja. Avainasemassa ovat yksilötason kokemus, historian moniäänisyys sekä osapuolten välinen dialogi.

Esimerkkimme aikamatkakohde on 1900-luvun taitteen Pohjanmaa, josta lukuisat suomalaiset lähtivät paremman elämän toivossa kohti Amerikkaa.