Dihtosis-oppimateriaalit saamelaisuuden käsittelyyn

Verkkosivu (www)

Dihtosis-materiaaleista voit koota ryhmällesi sopivan mittaisen ja tasoisen paketin saamelaiskulttuurin käsittelyyn. Materiaalit pohjautuvat Dihtosis-kouluvierailuihin, pedagogisiin peleihin sekä menetelmäpakkaan.

Saamelaiskulttuuria voi aiheena nostaa esille monilla eri oppitunneilla. Aihe sopii käsiteltäväksi niin yhteiskuntaopin ja historian kuin esimerkiksi maantiedon, äidinkielen, musiikin tai käsityön tunneilla.

Vuorovaikutteisilla video-oppitunneilla saamelaisnuoret johdattelevat saamelaiskulttuuriin eri näkökulmista. Dihtosis-menetelmäpakka sisältää 18 saamelaisuutta käsittelevää harjoitusta kolmeen eri aihepiiriin liittyen: saamelaiset, alkuperäiskansa ja kulttuuri.