MAPPA – Tukimateriaalia kestävän kehityksen kasvatukseen sekä ympäristökasvatukseen

Verkkosivu (www)

MAPPA-hakupalvelu toimii työkaluna ja tukena kouluille, päiväkodeille, luonto- ja ympäristökoulujen opettajille, järjestöille sekä muille ympäristökasvattajille. Palveluun on koottu laaja kirjo materiaaleja, joiden tuottajatahoja yhdistää materiaalien tuottaminen ympäristökasvatuksen sekä kestävän kehityksen kasvatuksen tueksi.