Loki

Verkkosivu (www)

John Nurmisen Säätiön toteuttama, kaikille avoin ja maksuton merellinen verkkopalvelu ja yhteisö Loki kokoaa kartalle kansalaisten ja merellisten organisaatioiden jakamia tarinoita, museoiden kiinnostavimpia sisältöjä sekä parhaita retkikohdevinkkejä Suomen rannikoilta ja saaristosta. Kuka tahansa merellä liikkuja tai merestä kiinnostunut rekisteröitynyt käyttäjä voi kiinnittää Lokin kartalle oman lokimerkintänsä ja kertoa näin tarinansa muille lukijoille!

Lokistories.fi