Kynällä kyntäjät

Verkkosivu (www)

Miksi lypsylehmän kuolema sai kiertokoulunopettaja Isak Ojalan katumaan isänmaallisuuttaan? Kuka kirjoitti feministisen virren 1830-luvulla? Millaisia kokemuksia avioliittoon astuminen ja lasten syntymä olivat talonpoika Juho Kaksolalle?

Kynällä kyntäjät

  • esittelee 22 itseoppinutta kirjoittajaa, jotka kertovat omin sanoin elämästään
  • esittelee tekstilajeja, joita itseoppineet kirjoittajat käyttivät
  • valaisee suullisen kulttuurin muuttumista kirjalliseksi eli kertoo kirjallistumisen historiasta
  • johdattelee yhteiskunnallisiin murroksiin yksilöiden kokemusten ja elämänkulun kautta
  • sisältää aiheisiin liittyviä oppimistehtäviä.

Kynällä kyntäjät -verkkojulkaisu sopii kenelle tahansa Suomen kirjallisen kulttuurin vaiheista kiinnostuneelle, esimerkiksi sukututkijoille, kotiseutuhistorian harrastajille ja kaikille 1800-luvun kansanelämästä kiinnostuneille. Ajantasaisiin opetussuunnitelmiin perustuvat oppimistehtävät mahdollistavat verkkojulkaisun käytön kouluopetuksessa.

Opettajalle

Oppimistehtävät on laadittu voimassa olevien lukion (2015) ja perusopetuksen (2014) valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta. Oppimistehtävät tukevat erityisesti

  • äidinkielen ja kirjallisuuden
  • historian
  • uskonnon
  • elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteita ja niihin liittyviä sisältöalueita.

Aineisto soveltuu hyvin myös eri oppiaineita eheyttävän oppimiskokonaisuuden tarpeisiin.

Osa oppimistehtävistä ohjaa tarkastelemaan, työstämään ja analysoimaan tekstejä ja historiallisia dokumentteja. Osa tehtävistä ohjaa hakemaan tietoa muista lähteistä ja jäsentämään aineistossa käsiteltyjä asioita osaksi laajempia kehityskulkuja ja ilmiöitä. Tehtävissä korostuvat tutkimustaidot, tekstitaidot, reflektio ja historiallinen empatia.

Oppilaat ja opiskelijat voivat tallentaa vastauksensa pdf-tiedostona. Lataa pdf -painike on kunkin tehtäväosion lopussa.