Kulttuuriympäristön palveluikkuna – Suomen arkeologinen ja rakennettu kulttuuriperintö

Verkkosivu (www)

Kulttuuriympäristön palveluikkuna (kyppi.fi) sisältää paikka- ja historiatietoa Suomen arkeologisesta ja rakennetusta kulttuuriperinnöstä. Sivustoa kannattaa käyttää työkaluna paikalliseen kulttuuriperintöön tutustumisessa. Arkeologisesti tutkituista kohteista löytyy usein tiivistelmä tutkimustuloksista ja raportti liitteenä, josta saa lisätietoa aiheesta.