Korjauskummit

Verkkosivu (www)

Lähtekää seikkailulle taiteen ja konservoinnin maailmaan! Tässä mallissa ryhdytään julkisen taideteoksen kunnostustyön kummeiksi ja osallistutaan tiiviisti prosessin eri vaiheisiin. Koko luokan vahvuuksia tarvitaan, kun mukana on sekä tiedotusta, tutkimusta, valokuvausta että kädentaitoja.

Käytännön ohjaama hanke opettaa osallistujilleen luovaa ongelmaratkaisua. Se tarjoaa esimerkiksi blogitekstien kautta mahdollisuuden tulla kuulluiksi perinteisesti aikuisten määrittelemissä julkisen tilan ja taiteen diskursseissa. Lisäksi se opettaa materiaalien, mittasuhteiden, muotojen sekä historian tuntemusta tavalla, johon on vaikea yltää pelkällä oman luokkahuoneen sisällä tapahtuvalla työskentelyllä. Malli nostaa esiin laajempia kysymyksiä julkisen taiteen roolista ja arvosta, kaupunkitilasta ja ympäristöstä, museoiden merkityksestä ja erilaisista materiaaleista.

Keravalaisen Sirkusmuistomerkin viisi hevospatsasta olivat aikojen saatossa päätyneet kehnoon kuntoon. Kun koitti taideteoksen kunnostuksen aika, hyppäsivät Keravan Keskuskoulun viidesluokkalaiset mukaan Sirkushevoset sairastaa -hankkeeseen. Luvassa oli ihka oikeaa työtä leikkihevosten parissa.

Koko tapahtumaketjun kuvineen ja tietoineen löydät nurkantakana.fi -sivustolta.

Malli sopii tilanteisiin, joissa on mahdollista toteuttaa pitkäkestoista ja syvällistä projektia lasten kanssa. Se tarjoaa välineitä erityisesti laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen.

Vuonna 2016 käyttöön otettavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet painottaa rakennetun lähiympäristön ja erilaisten, monipuolisten oppimisympäristöjen merkitystä. Sopivia kokonaisuuksia löytyy erityisesti kuvataiteen ja ympäristöopin alta, mutta mallia on mahdollista soveltaa kokonaan tai osittain myös muiden teemojen kautta.