Kieli ja identiteetti

Diaesitys (www)

Kieli on tärkeä osa ihmisen identiteettiä. Kielellä ja kielessä ilmaisemme, keitä olemme ja mihin haluamme kuulua. Suomen kirjallisuuden seuran Kieli ja identiteetti -oppimateriaali esittelee yhteensä seitsemän nykysuomalaista kirjallista identiteettiä ja pohtii, millä tavalla ja mitä ilmaisemme kielellämme. Oppimateriaali sisältää ääninäytteitä eri murteista ja kielimuodoista aina perinteisestä maalaisuudesta ekspatriaatteihin ja alakulttuureihin. Oppimateriaali soveltuu erityisesti lukion ja yläkoulun äidinkielen kursseille.