Kestävä kasvatus – kulttuuria etsimässä

Tekstiaineisto (pdf)

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisema e-kirja Kestävä kasvatus – kulttuuria etsimässä tuo ajankohtaiseen keskusteluun kulttuuri-identiteettiin, kulttuurisiin oikeuksiin, kulttuurin muutokseen sekä kulttuuriperintöön liittyviä näkökulmia. Teoksen mukaan kulttuurinen kestävyys tulee ottaa huomioon tulevaisuutta rakennettaessa.

Teoksessa kirjoittavat 36 asiantuntijaa pureutuvat artikkeleissaan kulttuurisesti kestävän kehityksen keskeisiin teemoihin. Teoksessa kerrotaan myös, mitä kulttuurisesti kestävä kehitys tarkoittaa kasvatuksen näkökulmasta. Kasvatuksen avulla voidaan turvata ne kulttuuriset taidot, joita tarvitsemme sekä paikallisyhteisöjen että monikulttuurisen maailman jäseninä.