YK-päivien tehtäväideat: Kansainvälinen päivä aseellisten konfliktien ympäristötuhojen estämiseksi (6.11.)

Tehtäväpaketti (www)

YK:n kansainvälinen päivä aseellisten konfliktien ympäristötuhojen estämiseksi haluaa kiinnittää huomiota konfliktien ympäristöä tuhoaviin vaikutuksiin. Yläkouluun ja lukioon suunnatut teemapäivän tehtävät syventävät ymmärrystä ympäristö- ja luonnonvaraongelmien sekä konfliktien välisistä yhteyksistä.