Kansainvälinen äidinkielen päivä (21.2. )

Tehtäväpaketti (www)

Kansainvälinen äidinkielen päivä juhlistaa kielellistä monimuotoisuutta ja muistuttaa äidinkielen tärkeästä roolista opetuksessa. Mailmankoulu.fi-sivuille on koottu linkkejä ja tehtäväideoita, joita voi hyödyntää kansainvälisen äidinkielen päivän vietossa koulussa.