Kalle-vaari Amerikassa

Peli (www)

Kalle-vaari Amerikassa on esikoululaisille ja alakoululaisille tarkoitettu siirtolaisuutta käsittelevä sähköinen oppimateriaalikokonaisuus, joka rakentuu interaktiivisen lastenkirjan ympärille. Kirjan tarinassa käsitellään siirtolaisuuden teemoja, uuteen maahan saapumista ja uusien ystävien löytämistä. Tarina avaa yhteyksiä menneen ajan ja nykypäivän siirtolaisuuden välille ja auttaa ymmärtämään, että siirtolaisuus on aina ollut osa myös suomalaisten elämään.